Home / Th8 / 2017

Ngày hôm sau ông cũng báo cáo tương tự bộ thu phát wifi không dây với Makino và Chinda với một niềm tin rằng họ sẽ giúp ông. Tuy nhiên, khi nội các biết được báo cáo chính thức của Tanaka, các bộ trưởng đã không tán thành việc đưa vấn […]

Read More..