Máy tập chạy bộ điện mới dành riêng cho phụ nữ mang thai

Home / Máy tập chạy bộ điện mới dành riêng cho phụ nữ mang thai - Tháng Chín 23, 2017 , by thuanh

Viên Ti Bạc  nói ngay:

– Nô tài được gặp vị Vua hỏi mua máy chạy bộ hãng nào tốt mấy lần rồi.

Nhà Vua lấy làm kỳ hỏi:

– Ngươi đã gặp được Chi Đường  vua  mấy lần rồi ư? Ngươi nói chuyện mộng mị chăng?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Không phải đâu. Nô tài được thấy ở trên sân khấu trong vở tuồng có thể thấy được máy tập chạy bộ nào tốt những người đã làm gì để góp sức mình cho đất nước .

Vua Thiên Hân  cười nói:

– Đó chính là Đức vua  bản tính thích cải trang ra ngoài tuần dụ Câu chuyện Lý Phượng Thư có thật cũng nên. Điều ta muốn nói là Chi Đường  Đức vua  không thích máy chạy bộ đơn năng tự gia tôn hiệu mà lại ưa phong quan cho mình. Đức vua  tự phong là quan viên quên vụ Uy Võ tướng rồi sao .

máy chạy bộ điện dành cho phụ nữ mang thai

Vua Thiên Hân  dừng lại chút rồi tiếp:

– Mỗi khi gặp chuyện nhiễu nhương tầm thường, Vua Chi Đường  cũng hạ ý chỉ máy chạy bộ nhập khẩu nay Bắc khấu xâm phạm biên thùy, trẫm đặc phái Tổng đốc quân vụ Uy  tướng  quan viên  Chu Thọ thống lãnh lục quân lên đường Bắc phạt rồi Nhà Vua kể tiếp:

– Chu Thọ là danh tự của Chi Đường  Đức vua . Đức vua  đánh địa điểm bán máy chạy bộ trận thất bại cũng bảo là đại thắng, dầy công hãn mã rồi hạ thánh chỉ gia phong cho mình làm Trấn Quốc Công, thêm bổng lộc năm ngàn thạch gạo.

Viên Ti Bạc  cười ha hả nói:

Phụ nữ mang thai đã có máy tập chạy bộ tại nhà

– Ông này làm Đức vua  không muốn, lại đòi làm Trấn Quốc Công, Thế thì thú thật!

Vua Thiên Hân  lại cười nói:

– Khi ấy quần thần nhất tề phản đối máy chạy bộ điện bao nhiêu tiền vì lẽ Đức vua  tự gia phong Trấn Quốc Công là phải truy phong tổ tiên ba đời. Đức vua  tự xưng là Trấn Quốc Công thì không sao, nhưng tổ tiên ba đời của Đức vua  đã làm Đức vua  rồi nhất định không chịu giáng cấp. Ai can gián cũng mặc, Chi Đường  Đức vua  nhất định đòi làm Trấn Quốc Công. Về sau lại mấy lần tuyên bố lập thêm công trạng, tự phong mình làm Thái Sự May mà Đức Đức vua  mất sớm, không thì hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện cứ thăng quan mãi, có ngày chính mình lại thoán vị của mình.

Viên Ti Bạc  nghe nhà Vua nhắc tới thoái vị thì hắn  không dám nói nhiều chỉ bật mấy tiếng cười khô khan.

Nhà Vua lại nói:

– Chi Đường  vua  làm lắm chuyện hồ đồ khiến mọi người cực khổ để biết máy chạy bộ hãng nào tốt. Dĩ nhiên Chi Đường  vua  đã là người bất hảo, nhưng có phần cũng bởi bọn thái giám và thần tử kề cận đưa ông đến chỗ bại hoại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *