Quản lý sức khoẻ đời sống tại nơi làm việc!

Home / Quản lý sức khoẻ đời sống tại nơi làm việc! - Tháng Mười 11, 2017 , by htdland

Quản lý sức khoẻ đời sống tại nơi làm việc!

Quản lý sức khoẻ tại nơi làm việc (WHM) Có bốn thành phần chính của quản lý sức khoẻ tại nơi làm việc:

– Sức khỏe và an toàn lao động
– Tăng cường Sức khoẻ tại nơi làm việc
– Các yếu tố xã hội và lối sống quyết định sức khoẻ
– Quản lý Sức khoẻ Môi trường


Trong chính sách trước đây thường chỉ tập trung vào việc tuân thủ pháp luật. Trong cách tiếp cận mới đối với quản lý sức khoẻ tại nơi làm việc, sự phát triển chính sách là do các yêu cầu về lập pháp và các mục tiêu y tế do cộng đồng làm việc trong từng ngành đặt ra một cách tự nguyện. Để có được hiệu quả Quản lý Y tế nơi làm việc cần phải dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm và thực hành tích lũy trong ba lĩnh vực: sức khoẻ nghề nghiệp, khuyến khích sức khoẻ tại nơi làm việc và sức khoẻ môi trường. Điều quan trọng là phải xem WHM là một quá trình không chỉ để cải thiện liên tục và tăng sức khỏe trong công ty, mà còn là khuôn khổ cho sự liên quan giữa các cơ quan khác nhau trong cộng đồng.

Thiết lập Healthy Workplace – nền tảng của Kế hoạch Hành động Cộng đồng.

Tuyên bố Luxembourg của Mạng lưới Liên minh châu Âu về Xúc tiến Sức khoẻ tại nơi làm việc đã định nghĩa WHP là nỗ lực kết hợp của người sử dụng lao động, người lao động và xã hội để cải thiện sức khoẻ và phúc lợi của người làm việc

Điều này có thể đạt được thông qua sự kết hợp của:

– Cải thiện tổ chức công việc và môi trường làm việc
– Thúc đẩy sự tham gia tích cực của người lao động trong các hoạt động y tế
– Khuyến khích phát triển cá nhân
Xúc tiến đời sống tại nơi làm việc được thấy trong Tuyên bố Luxembourg của EU là một chiến lược doanh nghiệp hiện đại nhằm ngăn ngừa tình trạng sức khoẻ yếu kém trong công việc và tăng cường tiềm năng thúc đẩy sức khoẻ và phúc lợi trong lực lượng lao động. Các lợi ích được ghi nhận cho các chương trình tại nơi làm việc bao gồm giảm tình trạng vắng mặt, giảm nguy cơ tim mạch, giảm yêu cầu chăm sóc sức khoẻ, giảm doanh thu của nhân viên, giảm thương tích cơ xương, tăng năng suất, tăng hiệu quả tổ chức và tiềm năng lợi tức đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều cải tiến này đòi hỏi sự tham gia bền vững của người lao động, nhà tuyển dụng và xã hội trong các hoạt động cần thiết để tạo sự khác biệt. Điều này đạt được thông qua việc trao quyền cho nhân viên để họ có thể quyết định về sức khoẻ của mình. Các cố vấn sức khoẻ nghề nghiệp (OHA) có nhiều cơ hội để tiến hành đánh giá nhu cầu cho các sáng kiến ​​nâng cao sức khoẻ với các nhóm làm việc mà họ phục vụ, ưu tiên các sáng kiến ​​này cùng với các sáng kiến ​​về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp đang được tiến hành và phối hợp các hoạt động ở cấp doanh nghiệp để đảm bảo rằng các sáng kiến ​​được lên kế hoạch sẽ được thực hiện. Trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nghề nghiệp trong quá khứ đã tham gia vào việc đánh giá sức khoẻ để làm việc và đánh giá mức độ khuyết tật vì mục đích bảo hiểm trong nhiều năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *