các hệ số tỷ lệ trong tổng dự toán Căn hộ Gold Tower

Home / các hệ số tỷ lệ trong tổng dự toán Căn hộ Gold Tower - Tháng Một 8, 2018 , by vuductanmk

Dự án Căn hộ Gold Tower có tổ chức thi tuyển kiến trúc. Phương án của Đơn vị tư vấn A được chấp thuận và được đề nghị ký hợp đồng thực hiện các bước tiếp theo ( tư vấn lập dự án) . Vậy khi áp dụng định mức tư vấn lập dự án đầu tư, có áp dụng tỷ lệ giảm do đã có phương án kiến trúc đối với công việc lập thiết kế cơ sở không ? Nếu có thì áp dụng tỷ lệ như thế nào? Theo Căn hộ Gold Tower thì không giảm. Vậy đã có ai trả cho cái phương án kiến trúc dự thi (trúng tuyển) kia chưa? Nếu chưa có ai trả thì đương nhiên nó được tính vào công việc tiếp theo chứ, sao lại trừ đi? Phương án dự thi trúng tuyển đã được trao thưởng theo quy chế thi tuyển kiến trúc. Theo quy định, nhà thầu có phương án trúng tuyển được quyền thực hiện các bước tiếp theo khi đáp ứng yêu cầu về năng lực.
Nếu đơn vị A không đủ điều kiện năng lực hoặc từ chối thực hiện thì Chủ đầu tư sẽ giao cho nhà thầu tư vấn khác thực hiện thì khi đó họ cũng chỉ tiến hành lập thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án trên cơ sở Phương án kiến trúc được chọn.
Vì đây là dự án Căn hộ Gold Tower nên thực sự Hồ sơ thi tuyển kiến trúc cũng đã gần đầy đủ như Hồ sơ thiết kế cơ sở nên mình nghĩ có thể vận dụng mức chi phí tư vấn lập dự án như trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình ( Hệ số 0,8) – Như thế có được không? Để tra các hệ số tỉ lệ trong Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Chi phí lập dự án, chi phí thiết kế…) và Chi phí khác (Lệ phí thẩm định dự án, chi phí kiểm toán…) thì dùng Chi phí xây dụng trước thuế để tra rồi nội suy phải không các bác?
Có người nói tra hệ số tỉ lệ của các khoản mục chi phí khác thì dùng Tổng mức để tra, vậy có đúng không? Em nghĩ tất cả phải dùng Chi phí xây dựng vẫn chỉ có nhập 1 giá trị: Chi phí xây dựng trước thuế là ra tất cả các hệ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *