vài điều về Dự án gold Tower

Home / vài điều về Dự án gold Tower - Tháng Một 24, 2018 , by vuductanmk

như vậy thì Dự án gold Tower sẽ phải thực hiện theo Luật đấu thầu Nghị định hướng dẫn (bây giờ là Nghị định: 85/2009/NĐ-CP đã có hiệu lực). Nếu Dự án gold Tower không thực hiện theo Luật đấu thầu thì khi giải ngân cho Nhà thầu chỉ giải ngân được phần vốn đối ứng thôi, phần vốn vay Ngân hàng sẽ không chấp nhận giải ngân đâu.
Có lẽ do Dự án gold Tower là công ty cổ phần nên mọi người muốn lách luật để chỉ định thầu nên mới có các cách hiểu khác nhau thôi. Theo mình phần chữ đỏ nêu trên chỉ đúng trong trường hợp VỐN NHÀ NƯỚC tham gia vào Dự án cụ thể với mức trên 30%;dưới mức đó không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện Luật Đấu thầu mà Nhà nước chỉ khuyến khích,còn quyết định tuỳ thuộc vào người có thẩm quyền của doanh nghiêp,tổ chức đầu tư dự án. Chỗ này em phải phân biệt rõ hơn khoản kinh phí đầu tư DA sử dung từ vốn đầu tư phát của nhà nước hay vay vốn từ các ngân hàng tín dụng.Nếu vay vốn từ các ngân hàng,thì hiệu quả DA hoàn toàn do người đứng đầu doanh nghiệp quyết định;vì vậy hình thức lựa chọn nhà thầu do người đứng đầu doanh nghiệp quyết định(có thể thực hiện theo Luật Đấu thầu và cũng có thể không thực hiện. Cảm ơn anh, ở trên em đã nói rõ bên em sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam), cụ thể vốn vay NH chiếm 70% tổng mức đầu tư TSCĐ của dự án, tất nhiên theo định nghĩa tại Luật đấu thầu thì đây cũng là 1 loại vốn Nhà nước. Cũng vì trước kia em hiểu Nhà nước quản lý toàn bộ nên Luật đấu thầu “chưa theo kịp” mới quy định vậy, còn từ khi Nghị định 12 ra đời thì cụm từ trên em hiểu là bên em không đấu thầu cũng được; chứ nếu đấu thầu thì cụm từ trên chả còn có ý nghĩa gì? Các bác có thể giải thích hộ em so với vốn Ngân sách thì nếu có cụm từ trên vốn đầu tư phát triển sẽ được “cởi trói” ở điểm gì? Khâu gì sẽ được rút ngắn hơn? (đấy là theo suy luận của em, mong các bác góp ý thêm). Em cũng xin trao đổi thêm là đối với công ty cổ phần vay vốn tín dụng đầu tư thì người quyết định đầu tư đồng thời là Chủ đầu tư tức là Quyết định luôn các tình huống phát sinh (khác vốn nhà nước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *