thuê tư vấn lập dự án đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Home / thuê tư vấn lập dự án đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi - Tháng Một 26, 2018 , by vuductanmk

Các bác cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi cơ quan Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình vốn nhà nước (theo ước tính sơ bộ của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi khoảng 30 tỷ). Công trình đã được phê duyệt nhiệm vụ thiết kế. Bây giờ Gold Tower 275 Nguyễn Trãi muốn triển khai các bước tiếp theo.
– Nếu phải đầu thầu thì ta có cần phải đấu thầu nhà thầu lập hồ sơ mời thầu (Hồ sơ mời thầu dự án) và dĩ nhiên là đấu thầu đơn vị lập dự án. Hay chỉ đấu thầu đơn vị lập dự án không thôi?
– Trong các bước lựa chọn kia nếu chưa có TMĐT (vì chưa lập dự án) thì trong hợp đồng thuê tư vấn giá trị trong hợp đồng lấy theo cơ sở nào?
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi xin cảm ơn các bác rât nhiều. Các bác có thể cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi các mẫu mời hô sơ tư vấn được không ah? Đấu thầu hay không đấu thầu thì phải xem quy định tại luật đấu thầu và nghị định 58 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu. Nônm na là thế này nếu chi phí tư vấn lớn hơn 500 triệu thì phải đấu thầu, nhỏ hơn 500 triệu thì chỉ định. Trong chỉ định thì > 150 triệu phải lập hồ sơ yêu cầu, nhỏ hơn thì xét năng lực để chỉ định. Năng lực thì phải xem ở nghị định 16 và 209 xem công trình của mình là loại nào, cấp nào tương ứng với nó đơn vị tư vấn nào có đủ năng lực và các cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp chưa có tổng mức đầu tư thì phải lập kinh phí trình người có thẩm quyền quyết định trước khi chỉ định hoặc đấu thầu. Trước hết bạn phải lập đề cương dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có dự toán của các gói thầu chuẩn bị đầu tư để chủ đầu tư phê duyệt, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,…… căn cứ vào giá trị gói thầu được duyệt so sánh với quy định pháp luật đấu thầu, bạn quyết định việc chỉ định thầu hay đấu thầu. Theo quy định, trước khi thực hiện bạn phải có giá gói thầu được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *